Biblioteca Comunale – Mariana Mantovana

Orario:

Mon 22 July Chiusa
Tue 23 July 15:30 - 18:30
Wed 24 July Chiusa
Thu 25 July 09:30 - 12:30
15:30 - 18:30
Fri 26 July Chiusa
Sat 27 July Chiusa
Sun 28 July Chiusa